Sök

Kapprumsbibliotek

Beställning av kapprumsbibliotek (30-50 böcker)

Här fyller man i uppgifter för att beställa kapprumsbibliotek.

OBS - denna tjänst är för närvarande endast öppen för deltagande förskolor i pilotprojekt.
För mer information, kontakta Karolina Persson (karolina.persson@gislaved.se).

OBS! Fyll i via dator, fungerar ej via Ipad.

Kontakta oss

Gislaveds Bibliotek

Telefon: 0371-819 38,
0371-819 93
Fax: 0371-10426

Skicka e-post till Gislaveds bibliotek

Besöksadress
Gislegatan 5
Post- och leveransadress
Gislegatan 7
332 33 GISLAVED