Sök

Fjärrlån

Fjärrlån

Ett fjärrlån kan göras för kommunens innevånare om en viss bok eller artikel inte finns på biblioteken i Gislaveds kommun. Att fjärrlåna böcker kostar 20 kronor per bok och för artiklar tas den faktiska kostnaden för anskaffande av artikeln ut (minst 100 kronor). Studerande vid högskolor har ofta tillgång till databaser med artiklar via skolan.

Du får ha högst fem fjärrlånebeställningar på gång samtidigt. Det bibliotek som äger det fjärrlånade materialet bestämmer vilka låneregler som gäller (lånetid, hemlån/ej hemlån och möjlighet till förlängning). Tänk på att vara ute i god tid. Ett fjärrlån tar ca 14 dagar att få levererad, förutsatt att boken finns tillgänglig på annat bibliotek. Förkomna fjärrlån ersätts enligt vad det lånegivande biblioteket debiterar.

Fjärrlån hämtas och återlämnas vid det bibliotek där du gjort din beställning. Även eventuellt omlån måste göras vid det bibliotek där du gjort din fjärrlånebeställning.

Fjärrlånebställningar görs genom personligt besök på biblioteket, meddelande via e-post eller att du fyller i nedanstående formulär.

Mer information om fjärrlån får du om du tar del av våra låneregler, klicka här för att ladda ner (PDF). Uppdaterad 2017-08-17.

Web Form

Fjärrlåneansökan

Fyll i så många detaljer som möjligt

Kontakta oss

Gislaveds Bibliotek

Telefon: 0371-819 38,
0371-819 93
Fax: 0371-10426

Skicka e-post till Gislaveds bibliotek

Besöksadress
Gislegatan 5
Post- och leveransadress
Gislegatan 7
332 33 GISLAVED