Låneregler

Med ett lånekort kan du låna böcker och annat material hos oss. Följande regler gäller för lån av material.

Lånekort

Lånekort är gratis och fås genom uppvisande av giltig fotolegitimation. Med lånekortet kan du låna på alla bibliotek och bokbussen i Gislaveds kommun. Vi hoppas du får mycket glädje av det!

Du godkänner att du förstår och accepterar bibliotekets lånebestämmelser genom att skriva din namnteckning på kortet. Lånekortet är din personliga nyckel till många av bibliotekets tjänster. Du ska, för din egen säkerhet, alltid ska ha det med dig.

Lånekortet är en personlig värdehandling och det är du som är ansvarig för allt som lånas på ditt kort, även om någon annan använder det. Låna därför aldrig ut ditt lånekort eller din PIN-kod och anmäl genast förlust av kort till biblioteket!

Alla som fyllt 5 år kan få ett eget lånekort. För barn och ungdomar under 16 år krävs skriftligt tillstånd av målsman på förbindelsekort. Blankett kan du hämta på biblioteken eller på bibliotekens webbplats. Det är målsman som ansvarar för minderårigs lånekort och allt som lånas på kortet, även om någon annan använder det.

Hämta förbindelsekort

 

För att kunna utnyttja tjänster via bibliotekens webbplats och för att på huvudbiblioteket i Gislaved kunna använda utlåningsautomaterna, måste du ha en PIN-kod. PIN-koden får du i lånedisken och används sedan tillsammans med lånekort eller personnummer för att låna.

Bibliotekskortet är en värdehandling och ska hanteras varsamt. Du är personligen ansvarig för alla lån som görs på ditt kort. Om du tappar bort ditt kort ska du spärra det så fort du kan. Det kan du göra antingen genom att besöka eller ringa ditt närmaste bibliotek eller genom att logga in på hemsidan. Under "Mina uppgifter" kan du spärra ditt kort. Nytt bibliotekskort kostar 20 kronor för vuxen och 10 kronor för barn.

Här kan du skaffa lånekort

 

Lånetid

När du lånar får du ett kvitto med besked om vad du lånat och sista återlämningsdag. Du ansvarar för dina lån tills de är avregistrerade. Återlämning i bibliotekens bokinkast sker därför på egen risk. Förvissa dig om att dina lån avregistrerats genom att kontrollera uppgifterna om dina lån via bibliotekens webbplats eller genom att kontakta ditt bibliotek.

Lånetiden för våra medier är normalt 4 veckor.

Lånetiden för tidskrifter, filmer och CD-rom är emellertid bara 1 vecka.

Under sommaren har biblioteken förlängd lånetid.

Om ingen reserverat det du lånat, kan du låna om högst 2 gånger. Det gör du på bibliotekets webbplats eller genom att ringa eller besöka ditt bibliotek.

Lånetiden för fjärrlån och möjligheten till omlån av fjärrlån varierar beroende på det långivande bibliotekets bestämmelser.

Som låntagare ansvarar du för att lånade medier lämnas tillbaka i godtagbart skick.

 

Krav

Lämnar du tillbaka dina lån för sent får du betala en förseningsavgift. Detta gäller även lån återlämnade i bokinkast. Undantag görs emellertid för medier registrerade som barnmedier, för vilka vi inte tar ut någon förseningsavgift. Högsta avgift per återlämningstillfälle och lånekort är 100 kr.

Det är lätt att glömma ett datum, så 2 veckor efter förfallodatum får du en påminnelse om att tiden gått ut. 4 veckor efter förfallodatum kommer en andra påminnelse och 6 veckor efter förfallodatum en tredje påminnelse.

8 veckor efter förfallodatum betraktar vi lånet som förkommet och gallrar det. Du har nu inte längre någon möjlighet att lämna tillbaka ditt lån, eftersom biblioteket överlämnar vidare hantering till kommunens debiteringsenhet.

Debiteringsenheten skickar en räkning på lånets värde inklusive uppkommen förseningsavgift. Om du efter påminnelse på räkning inte ersatt ditt lån, går ärendet vidare till inkasso.

Låntagare som inte följer lånebestämmelserna eller inte betalar sin skuld till biblioteket förlorar rätten att låna. Lånekortet spärras automatiskt när skuld överstiger 100 kr.

 

Fjärrlån

Fjärrlån är litteratur som beställs från ett bibliotek utanför Gislaveds kommun och kan göras av kommunens innevånare.

Följande kan inte fjärrlånas:

 •  Böcker som redan finns på kommunens bibliotek även om de är utlånade.
 • Skönlitteratur och ny facklitteratur (utgivna de senaste två åren).
 • Gymnasie– och komvuxlitteratur
 • Ljudböcker, tidskrifter, film, cd och cd-rom.

Bestämmelser:

 • Du får ha högst 5 fjärrlånebeställningar på gång samtidigt.
 • Fjärrlån hämtas och återlämnas vid det bibliotek där du gjort din beställning.
 • Eventuellt omlån måste göras vid det bibliotek där du gjort din beställning.
 • Det är det långivande bibliotekets låneregler som gäller beträffande hemlån/ ej hemlån, lånetid och möjlighet till omlån.

Avgifter och väntetid:

 • Ett fjärrlån tar cirka 14 dagar om boken finns tillgänglig på annat bibliotek.
 • Beställning av fjärrlån kostar 20 kr, även om du avbeställer eller inte hämtar din bok.
 • För beställning av kopior får du betala det faktiska priset, minst 100 kr/artikel.
 • Förkomna fjärrlån ersätts med den kostnad det långivande biblioteket debiterar.

 

Avgifter

Allmänna avgifter

 • Förlorat lånekort -vuxen 20 kr
 • Förlorat lånekort - barn 10 kr
 • Beställningar av fjärrlån 20 kr

Utskrifter
(Observera att utskrift gäller per sida, ej per pappersark)

 • Kopia / utskrift svart-vitt - 2 kr/A4 4 kr/A3
 • Kopia / utskrift färg - 5 kr/A4 10 kr/A3
 • Fax inom Sverige - 5 kr+1kr/sida
 • Fax utom Sverige - 10 kr+1kr/sida
 • Fax - mottagning - 1 kr/sida

Förseningsavgifter vuxenmedier

 • 7-dagars lån, filmer, TV-spel 5 kr/dag
 • Fjärrlån, läsplatta 5 kr/dag
 • Alla övriga medier 5 kr/vecka

Förkomna vuxenmedier

 • Nya medier (innevarande + 2 år) inköpspris
 • Språkkurser, filmer, TV-spel 300 kr
 • Böcker, ljudböcker, cd 200 kr
 • Pocketböcker, tidskrifter 50 kr

Förkomna barnmedier

 • Nya medier (innevarande + 2 år) inköpspris
 • Filmer, cd-rom, TV-spel 300 kr
 • Böcker, ljudböcker, cd 100 kr
 • Pocketböcker, tidskrifter 25 kr

Beslut om avgifter fattas av kommunfullmäktige.

Sök

Språk