Fjärrlån

Har biblioteket inte boken som du vill låna? I så fall kan vi beställa böcker från andra bibliotek, både i Sverige och utomlands. Det kallas för att göra ett fjärrlån. Det går också att beställa artiklar ur tidningar och tidskrifter.

Om en viss bok eller artikel inte finns på biblioteken i Gislaveds kommun kan du göra ett fjärrlån. 

Ett fjärrlån kan göras för kommunens invånare. Du måste ha lånekort hos något av Gislaved kommuns bibliotek. 

Att fjärrlåna böcker kostar 20 kronor per bok och för artiklar tas den faktiska kostnaden för anskaffande av artikeln ut (minst 100 kronor). Studerande vid högskolor har ofta tillgång till databaser med artiklar via skolan.

Finns boken på något av kommunens bibliotek går det inte att fjärrlåna utan du får då ställa dig i kö på det exemplaret vi har. Det gäller även om boken vi har är en äldre upplaga än den du önskar.

 

Du får ha högst fem fjärrlånebeställningar på gång samtidigt. Det bibliotek som äger det fjärrlånade materialet bestämmer vilka låneregler som gäller (lånetid, hemlån/ej hemlån och möjlighet till förlängning). Tänk på att vara ute i god tid. Ett fjärrlån tar ca 14 dagar att få levererad, förutsatt att boken finns tillgänglig på annat bibliotek. Förkomna fjärrlån ersätts enligt vad det lånegivande biblioteket debiterar.

Fjärrlån hämtas och återlämnas vid det bibliotek där du gjort din beställning. Även eventuellt omlån måste göras vid det bibliotek där du gjort din fjärrlånebeställning.

Fjärrlånebställningar kan göras genom personligt besök på biblioteket, genom meddelande via e-post eller så kan du ansöka om ett fjärrlån direkt här på webbplatsen. Logga in (längst upp till höger på sidan) och fyll sedan i formuläret. Fyll i så många uppgifter som du kan. Skriv till exempel om du behöver ha en viss upplaga eller utgivningsår.

Mer information om fjärrlån får du om du tar del av våra låneregler (länk). Uppdaterad 2017-08-17.

Fjärrlåneansökan

Fyll i så många detaljer som möjligt.
Du får max ha 5 fjärrlån samtidigt!
Glöm inte att se om vi har boken på något av våra bibliotek i kommunen.

Sök