Skolbiblioteken

Skolbiblioteken

I Gislaveds kommun finns både rena skolbibliotek och integrerade folk- och skolbibliotek. Oftast är det geografin som avgör vilket som blivit den bästa lösningen.

Det är alltid skolans huvudman som har ansvar för att det finns ett skolbibliotek, men på många skolor är detta en tjänst som folkbiblioteket utför i samråd med utbildningsförvaltningen. I Gislaveds kommun sköter Kulturförvaltningen skolbiblioteksuppdraget i Anderstorp, Hestra, Broaryd, Burseryd, Reftele och Gymnasieskolan i Gislaved. Här verkar skol- och folkbibliotek mestadels integrerat i samma byggnad. Utöver det besöker vi Skeppshultsskolan och Ängslyckans skola med vår bokbuss en gång i månaden. 

På övriga orter håller utbildningsförvaltningen i skolbiblioteken, men folkbiblioteken samverkar med alla skolor då vi såklart möts i målet att väcka lusten till läsning och kunskap. 

Inom ramen för uppdraget som folkbibliotek bjuder vi in alla elever i förskoleklass till biblioteket då vi visar runt och berättar om vår verksamhet. Vi avslutar med en sagostund och ger alla elever en bok. Vi anordnar tillsammans med skolorna författarbesök i 1:an och 5:an inom ramen för Kulturrådets satsning på skapande skola. Alla klasser får gärna besöka oss och låna böcker, ibland blir det bokprat då bibliotekarien tipsar om böcker. Dessutom dyker vi upp på föräldramöten då och då. 

 

Om du har frågor om hur vi arbetar med skolan kan du höra av dig till respektive bibliotek eller utvecklingsledaren inom utbildningsförvaltningen. (ange namn och kontaktuppgifter?)