Legimus - för dig med läsnedsättning

Legimus - för dig med läsnedsättning

Legimus är ett digitalt bibliotek av talböcker och är till för dig som har en läsnedsättning.

Legimus är ett digitalt bibliotek av talböcker och är till för dig som har en läsnedsättning (ex dyslexi, synnedsättning, adhd, osv). Talböckerna lyssnar du på via en app på din telefon eller på din dator. För att få tillgång till Legimus kontaktar du ditt närmsta bibliotek för mer information.