Konsumentvägledning

Konsumentvägledning

Kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor

Du som bor i Gislaveds kommun kan få kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor. Exempel på frågor som du som konsument kan få hjälp med:

  • Förköpsråd: information före köp av varor och tjänster.
  • Reklamationer: råd efter köp av varor och tjänster som inte motsvarar vad som utlovats.
  • Konsumenträttinformation om vilka rättigheter och skyldigheter du som konsument har.

När du handlar från en privatperson

Om du har handlat en vara av en privatperson så gäller inte Konsumentköplagen. Det innebär att jag som konsumentrådgivare inte heller kan hjälpa till vid tvister. Du kan heller inte pröva en eventuell tvist hos Allmänna Reklamationsnämnden. Behöver du hjälp kan du vända dig till en advokat eller jurist.

 

Kontaktinformation (direktkontakt)

Skicka e-post till konsumentvägledning
Telefon: 0371-829 00
 

Oberoende vägledning genom Konsumentverket på webbsidan Hallå konsument

Besöksadress:
Gislaveds bibliotek
Gislegatan 5, Gislaved