Informationssökning

Informationssökning

Du kan alltid vända dig till biblioteket när du behöver söka information!

Att söka information - en introduktion i fem steg

1. Vad vill jag ta reda på?

Försök att kortfattat beskriva det du vill ta reda på genom att formulera en sökfråga (sökproblem). Om du exempelvis vill skriva om det svenska alkoholmonopolet i relation till vårt EU-medlemskap, så kan din sökfråga bli:

Ex. Hur ser det svenska alkoholmonopolet i EU ut?

2. Var skall jag leta efter informationen?

Ställ dig följande frågor: Vilken sorts information behöver du? Behöver du mycket eller lite information? Skall du gå djupt in i sökfrågan eller bara skrapa på ytan? Vilka källor tror du vara bäst lämpade för din sökfråga?

Källor man kan använda är skönlitterära böcker, fackböcker, uppslagsverk, ordböcker, dagstidningar, tidskrifter, databaser och Internet.

För att hitta lämpliga källor kan du använda dig av bibliotekets katalog där du kan se vilka böcker, tidningar, CD-skivor, DVD- och videofilmer som finns på biblioteket. Tänk dock på att man i katalogen varken ser innehållsförteckning eller register och du därför måste bläddra i böckerna eller tidskrifterna för att inte gå miste om viktig information.

Du kan även titta i bibliotekets databaser och se om någon av dessa skulle passa dig och din sökfråga. Tidnings- och tidskriftsdatabasen LibraryPress Display kan du nå hemifrån, resterande databaser måste du kontakta bibliotekets personal för att kunna använda. Du kan också använda de sökmotorer, sökkataloger och metasöktjänster som finns ute på nätet.

När det gäller elektroniska källor kan du fråga dig: Vilken databas skall jag välja? Vilken sökmotor? Skall jag använda mig av en eller flera databaser/sökmotorer? Finns det kanske någon databas eller söktjänst på internet som är särskild lämpad för att besvara min sökfråga?

Om du har svårt att hitta källor eller inte riktigt vet vilka källor som finns kan du alltid ta kontakt med personalen på biblioteken så hjälper vi dig gärna! Kontaktinformation till biblioteken finns på adresser och öppettider.

3. Vilka sökord skall jag använda?

Hur beskriver du din sökfråga bäst? Här kan du brainstorma. Detta innebär att du tar papper och penna och skriver ner alla ord som du kan komma på som kan tänkas vara aktuella för just din sökfråga.

Ex. Europeiska Unionen, EU, alkoholmonopol, undantag, Sverige osv.

Om du har svårt att komma på sökord kan du använda dig av ett uppslagsverk och där försöka hitta användbara sökord (som tex personnamn, namn på platser eller tidsperioder). Du kan också försöka hitta synonymer (ta hjälp av en synonymordbok eller använd Synonymer.se) för att hitta ord med samma eller liknande betydelse. Det finns också sökmotorer som hjälper till att hitta synonymer eller relaterade ord t.ex. QuinturaSite.

Om du har svårt att hitta sökord kan du efter att du har gjort din första sökning gå igenom texten och där försöka hitta fler användbara sökord. Om du har hittat böcker kan du gå igenom innehållsförteckning och register för flera sökord.

När du har funderat ut de sökord som beskriver det du vill ha reda på bör du formulera en söksträng. En söksträng är de ord du skriver in i sökfältet i databasen.

Om du vill ha reda på hur Sveriges alkoholmonopol i EU ser ut kan en lämplig söksträng vara:

Ex. sverige alkoholmonopol

För bästa resultat bör du i sökningens inledningsskede använda få sökord - och därefter expandera sökningen antingen med nya eller med fler sökord beroende på hur utfallet av sökningen har blivit. Mer om detta senare.

4. Hur genomför jag sökningen?

När du har valt sökord så använder du dessa i din sökning.

Ex. sverige alkoholmonopol

I de allra flesta fall måste du göra flera sökningar än en för att förbättra eller kontrollera resultatet av din första sökning. Den första sökningen kan ses som en avstämning av hur läget på informationsfronten ser ut. Finns det mycket information om ämnet? Eller lite?

När du gör din andra sökning går du till väga på samma sätt som i den första sökomgången, dvs du upprepar processen med att fundera ut användbara sökord (eller tar något av orden från din brainstorming), omformulerar din söksträng och slutligen söker du.

Ex. undantag sverige alkoholmonopol eu

I denna andra sökning kan du försöka använda dig av de olika sökspråk som finns för att härigenom försöka få nya och bättre träffar. Du kan tex använda dig av de booleska operatorerna AND och OR samt trunkera med asterisk.

Ex. (eu OR sverige) AND alkoholmonopol*

Om du har fått för många eller för få träffar kan detta i vissa fall bero på hur mycket (eller lite) det har skrivits i ämnet, men i många fall kan man genom små tricks ändå förbättra sökresultatet något.

När du gör dina sökningar tänk på att försöka stava rätt! Om du är osäker bör du kolla upp stavningen (i en ordlista eller i Lexin). Tänk också på särstavningens vara eller ej! Om du söker på engelska kan det vara viktigt att tänka på engelska kontra amerikanska benämningar på ord och på stavning som skiljer. Vad gäller stor och liten bokstav är det få söktjänster som gör skillnad på detta.

Glöm inte att anteckna källhänvisningar när du hittar material som du vill använda! Det blir så mycket lättare än om du sedan måste gå tillbaka och kolla upp alla källor i efterhand!

5. Hur blev resultatet av sökningen?

Som ett sista steg får du försöka utvärdera om du är nöjd med den informationssökning som du gjort. Var dokumenten du hittade relevanta för din sökfråga? Har du fått svar på det du ville ha svar på? Eller finns det luckor som gör att du måste leta efter mer information?

Källkritik

Det är också viktigt att du försöker analysera informationen som du har samlat ihop och ifrågasätter om du kan lita på materialet. Glöm inte att vem som helst kan publicera vad som helst på Internet. Det finns ingen kontroll av kvalitet eller sanningsenlighet och därför måste du själv försöka avgöra om informationen är rimlig eller inte!

Frågor du måste ställa dig är: Vem är författaren? Vem står bakom webbplatsen?  Är informationen aktuell? Hur väl behandlas ämnet? Verkar uppgifterna som presenteras riktiga? Hur behandlas personliga åsikter kontra fakta? Är informationen granskad? Vilket syfte har texten? Vilka riktar sig texten? Hur ofta uppdateras sidan? Är materialet aktuellt för dig?