Gatan framför Gislaved biblioteks entré blir bussgata

Gatan framför Gislaved biblioteks entré blir bussgata

Förbud mot trafik med motordrivet fordon på del av området Gisle i Gislaved

Inom området Gisle införs förbud mot motordrivet fordon på den gata där busstrafiken hämtar och lämnar elever. På gatan kommer endast fordon med tillstånd att tillåtas.


Gatan som trafikeras av bussar till och från Gislaveds gymnasium används idag av ett flertal fordon. Där uppstår trafiksäkerhetsrisker då oskyddade trafikanter rör sig mellan skolbyggnaden, parkeringen och Gisle fritidscenter.

För att skapa en lugnare och tryggare miljö vid skolan kommer endast buss, taxi, färdtjänst och vissa godstransporter att tillåtas på gatan.


Förbudet mot trafik med motordrivet fordon gäller från och med måndag den 27 september 2021. Samtidigt kommer de parkeringar som finns utmed gatan att stängas av.

Var rädda om varandra i trafiken!