Databaser

Databaser

Vill du hitta en artikel eller söka fakta om ett visst ämne?

Vill du läsa senaste numret av en tidning, hitta en artikel eller söka fakta om ett visst ämne? Då kan du använda bibliotekets databaser! Du når alla databaserna från bibliotekets datorer. Många av databaserna (t ex  Mediearkivet och PressReader) kan du även använda hemifrån om du loggar in med bibliotekskortsnummer och pinkod.

Om du studerar vid universitet eller högskola har du även tillgång till deras databaser. Hör med din högskolebibliotekarie om du är osäker.

Vi kan även låna in böcker och artiklar som fjärrlån från andra bibliotek.

Databaser

Alex är ett författarlexikon som innehåller information om svenska och utländska skönlitterära författare. I stort sett alla genrer är representerade och  hänvisningar sker både till böcker och tidskriftsartiklar.  

Bibblan guidar - "En informationstjänst från Sveriges bibliotekarier". Användbar länktjänst inom en mängd olika ämnen.

Landguiden är den elektroniska varianten av Länder i fickformat och Utrikespolitiska Institutets information om alla världens länder. Här finns aktuell information om varje lands geografi, historia, kultur, politik m. m. Det finns även kartor och möjlighet att göra jämförelser mellan olika länder.  

Mediearkivet Retriever innehåller artiklar i fulltext från ett antal svenska tidningar och tidskrifter, från mitten av 1990-talet och framåt.  

NE.se är Nationalencyklopedins elektroniska upplaga. Ett omfattande och fackgranskat svenskt uppslagsverk.

SVAR - digitala forskarsalen. Riksarkivets databas för släktforskning. Åtkomlig från biblioteket. 

Updatum - Sök på tidningsartiklar i fulltext. Åtkomlig från biblioteket.

Wikipedia - den fria encyklopedin. Wikipedias innehåll är fritt och öppet.