Bokbussen

Bokbussen

Kommunens bokbuss kommer med böcker till dig som bor långt från biblioteket.

Se Bokbussens turlista 2022/2023

Onsdag D: Se datum i turlistan. Löbbo; 19:35 - 19:50.