Bokbussen

Bokbussen

Kommunens bokbuss kommer med böcker till dig som bor långt från biblioteket.

Se Bokbussens turlista 2021/2022

Måndag C: Stoppen Knavrabo, Barslida, önskar ni att bokbussen ska komma till dessa stop, ring senast kl. 12:00 samma dag till bokbusschauffören: 0703581933