Bibblan svarar

Bibblan svarar

Gratis svarstjänst från Sveriges bibliotekarier

Gislaveds bibliotek är med i det samarbete mellan Sveriges folkbibliotek som kallas Bibblan svarar.

Bibblan svarar är en webbtjänst där du kan skicka in en fråga och få tillbaka ett svar av en bibliotekarie som sitter någonstans i Sverige. 
 

Länk till BibblanSvarar