Återgång till ordinarie öppettider

Återgång till ordinarie öppettider

Fr.o.m. 15 aug återgår vi till ordinarie öppettider, undantaget lördagsöppet på Gislaveds bibliotek

Med start 15 aug återgår samtliga bibliotek i kommunen till ordinarie öppettider. OBS! Lördagsöppet på Gislaveds bibliotek först från och med september.

*Broaryds bibliotek är fortsatt stängt för renovering.